Burgemeester aan tafel

Dorpshuis Rheden

Elke vrijdagmiddag zorgt kookgroep ‘De Verbinding’ voor een lekkere en gezonde lunch waar dorpsbewoners aan deel kunnen nemen.
Op 22 maart schoof ook onze burgemeester Carol van Eert, op eigen initiatief, aan. Een goede gelegenheid voor een gesprek tijdens de maaltijd waarbij de burgemeester luisterde naar wat er zoal leeft bij deze inwoners van Rheden.

Dorpshuis Rheden