Het Leespunt

Er werden signalen ontvangen dat de bibliotheek door (vooral) oudere inwoners van Rheden erg werd gemist. Aanleiding voor Rhedens Dorpsbelang en het Dorpshuis om te onderzoeken of er een kleinschalige bibliotheekvoorziening kon worden gerealiseerd waarbij het niet alleen om boeken gaat maar ook om de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Met een leestafel en waar koffie en thee verkrijgbaar zijn (tegen een kleine vergoeding).
De bibliotheek wordt gerund door een negental vrijwilligers.

De openingstijden zijn:
–  maandagmiddag van 14.00 uur – 16.00 uur
–  woensdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur

We vragen aan de leners een jaarlijkse bijdrage van € 5,00. Verder kunt u twee boeken per keer lenen met het verzoek deze binnen vier weken weer terug te brengen. Er zijn twee categorieën: (streek)romans en detectives/thrillers .

Wilt u meer weten? Neem contact op met
Fons Rengers, tel. 495 42 18.

HET CENTRUM VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN MET ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD