Het Leespunt

Er werden signalen ontvangen dat de bibliotheek door (vooral) oudere inwoners van Rheden erg werd gemist. Dit was aanleiding voor Rhedens Dorpsbelang en het Dorpshuis Rheden om te onderzoeken of er een kleinschalige bibliotheekvoorziening kon worden gerealiseerd, waarbij het niet alleen om boeken gaat maar ook de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Met een leestafel waar koffie en thee verkrijgbaar zijn. 

Het Dorpshuis

Het Leespunt is van start gegaan op 15 april 2016 en is 2x per week bereikbaar in zaal 7 van het Dorpshuis Rheden. Nieuwe leden zijn welkom voor 5 euro per jaar. Bij het Leespunt kan je thrillers en (streek)romans en grootletter boeken lenen. De bibliotheek wordt gerund door zes vrijwilligers.

Openingstijden: maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Voor vragen en/of aanmelden van nieuwe leden:
hetleespuntrheden@gmail.com

HET CENTRUM VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN MET ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD