willem de zwijger

Het Dorpshuis
Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang hield in 2011 een enquête en vroeg daarbij organisaties en bewoners van ons dorp naar hun wel en wee en toekomstperspectieven. Het resultaat werd vastgelegd in het boekwerk ‘Rhedens Dorpsgezicht’. Als eerste wens kwam uit de bus:

…’Realiseer een dorpshuis: een nieuwe ‘Willem de Zwijger’, als thuis voor sociaal-culturele activiteiten en als ontmoetingsplek voor jong en oud’…

Na de nodige voorbereidingen heeft dit op 15 mei 2013 geleid tot de oprichting van ‘Stichting Het Dorpshuis Rheden’. Een belangrijke doelstelling van de stichting luidt: het realiseren, beheren en exploiteren van de locatie. Deze locatie is de voormalige
Willem de Zwijgerschool*, centraal gelegen aan het
Meester B. van Leeuwenplein in Rheden. In het gebouw is tevens het activiteitencentrum van Siza gevestigd waarmee onderling nauw wordt samengewerkt.

11
Foto’s van de voormalige Willem de Zwijgerschool, beschikbaar gesteld door Gerrie Keizer.

1Voordat het gebouw in gebruik genomen kon worden moest er veel werk worden verzet met herinrichting en verbouwing. Op 1 november 2013 werd het Dorpshuis officieel geopend.
Veel clubs en verenigingen hebben hier inmiddels hun stekje gevonden. Men kan in het dorpshuis als vaste huurder terecht maar ook voor incidentele bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld een vergadering. Dit is mogelijk van maandag t/m zaterdag (zondag bij uitzondering) tussen 09.00 en 23.00 uur. Alle medewerkers zijn vrijwilligers, dankzij hun inzet kan het Dorpshuis functioneren.

* Het gebouw waarin het Dorpshuis samen met Siza is gevestigd bestaat sinds 1865. Het was oorspronkelijk de openbare school. Vanaf 1894 gaf meester Van Leeuwen hier les. De heer Van Leeuwen richtte tevens de Schoolspaarbank en het Rhedense Fanfarecorps op. In 1953 kreeg  het gebouw de naam Willem de Zwijger. In 1981 werd de school opgeheven door de komst van een nieuwe openbare school. Daarna bood het gebouw o.a. onderdak aan de bibliotheek, Carion en kinderopvang.

 

HET CENTRUM VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN MET ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD