Bibliotheek

Minibieb ‘Het Leespunt’
Er kwamen signalen dat de bibliotheek door (vooral) oudere bewoners in Rheden erg werd gemist. Aanleiding voor Rhedens Dorpsbelang en het Dorpshuis om te onderzoeken of een kleinschalige bibliotheekvoorziening kon worden gerealiseerd, waarbij het niet alleen om boeken gaat maar ook om de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Waar een leestafel is en koffie en thee verkrijgbaar zijn (tegen een kleine vergoeding).

Inmiddels wordt bibliotheek ‘Het Leespunt’ gerund door een negental vrijwilligers waarbij een aantal cliënten van Siza een helpende hand bieden: fantastisch !

De openingstijden zijn:
–  maandagmiddag van 14.00 uur – 16.00 uur
–  woensdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur

We vragen aan de leners een jaarlijkse bijdrage van € 5,00.
Verder kunt u twee boeken per keer lenen met het verzoek deze binnen vier weken weer terug te brengen. Er zijn drie categorieën: (streek)romans, detectives/thrillers en hobbyboeken.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Henk Welmers  (Stichting Dorpshuis Rheden, tel. 495 15 26) of met Fons Rengers (Rhedens Dorpsbelang, tel. 495 42 18).

HET CENTRUM VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN MET ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD