Het Leespunt


Minibibliotheek ‘Het Leespunt’
In het verleden werden signalen ontvangen dat de bibliotheek door (vooral) oudere inwoners van Rheden erg werd gemist. Dit was aanleiding voor Rhedens Dorpsbelang en het Dorpshuis Rheden om te onderzoeken of een kleinschalige bibliotheekvoorziening kon worden gerealiseerd, waarbij het niet alleen om boeken gaat maar ook om de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.
Met een leestafel waar koffie en thee verkrijgbaar zijn. 

Dorpshuis Rheden

De bibliotheek kwam er met als naam ‘Het Leespunt’ en ging van start op 15 april 2016 . Het Leespunt is tweemaal per week geopend in zaal 7 van het Dorpshuis Rheden.
Nieuwe leden zijn welkom en betalen 5 euro per jaar. Je kunt bij Het Leespunt thrillers, (streek)romans en grote letter boeken lenen. De bibliotheek wordt gerund door zes vrijwilligers.

Openingstijden
maandagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur
woensdagochtend, van 10.00 tot 12.00 uur

HET CENTRUM VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN MET ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD