Activiteiten

HET LEESPUNT’, minibieb
Openingstijden:
maandag 14.00 – 16.00 uur
woensdag 10.00 – 12.00 uur

———————————————————————————-

ACTIVITEITEN van CLUBS en VERENIGINGEN  (vaste huurders)
t/m 31 december2018

Dorpshuis RhedenABS GITAARLES
Dinsdag, vanaf 15.00 tot 20.00 uur
Info: dhr. A. Veldkamp,
tel. 06 – 29 39 13 83
e-mail absgitaarles@hotmail.com
www.riqq-rheden.nl

ALLEWIJN YOGA
Maandag, 19.00 – 20.00 uur en 20.15 – 21.15 uur
Dinsdag, 19.00 – 20.00 uur en 20.15 – 21.15 uur
Info: mw. J. Allewijn, tel. 026 – 495 55 95 / 06-28 08 32 38
e-mail jallewijn@hotmail.com
www.yogamassagerheden.nl

ATARI COMPUTERCLUB
Iedere 1e zaterdag van de maand, 14.00 – 17.00 uur
Info: dhr. B.A.H. ten Barge, tel. 026 – 361 00 43
e-mail b.tenbarge@upcmail.nl
www.stacc-computerclub.nl/waar.html

BELANGENVERENIGING RHEDENS DORPSBELANG
(belangenvereniging voor de bewoners van het dorp Rheden)
Bestuursvergadering, 1e maandag van de maand, 20.00 – 22.00 uur
Info: mw. B. Kalksma, tel. 026 – 844 40 27
e-mail info@rhedensdorpsbelang.nl
www.rhedensdorpsbelang.nl

BRIDGECLUB ‘WILLEM DE ZWIJGER’
Donderdag, 19.00 – 22.30 uur
Vrijdag, 13.00 – 16.45 uur
Info: mw. I. Jansen, tel. 026 – 495 22 53
e-mail jansenbosveld@chello.nl

CELLO LESSEN
Dinsdag, 16.00 – 17.30 uur
Info: mw. M. Mudde, tel. 06 – 27 32 82 76
e-mail speeljijookcello@gmail.com
e-mail mirjammudde@live.nl

CONSULTATIEBUREAU VGGM
(Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden)
Maandag, 11.00 – 18.00 uur
Inloopspreekuur 11.30 – 12.00 uur
Dinsdag, 08.00 – 14.00 uur
Afspraken: tel. 088 – 355 65 00
Info: tel. 088 – 355 68 50
www.vggm.nl

DANZOOI WORKSHOP DANSIMPROVISATIE
Vrijdagavond, 19.30 – 21.00 uur:
7 sept, 5 okt, 2 nov. en 7 dec.
Info: mw. E. de Jager, tel. 06-20 55 51 11
e-mail danzooi@hotmail.com

FORMULIERENHULP HUMANITAS
Donderdag, 09.30 – 11.30 uur
Geen afspraak nodig, er zijn geen kosten aan verbonden
Info: mw. A. de Koning
email a.dekoning@humanitas.nl
www.humanitas.nl

HANDWERKCLUB SIZA
Elke donderdag, 09.30 – 12.00 uur
Info: mw. M. Ariëns-Lommers, tel. (026) 495 34 29
email eefenmarja@gmail.com

INR TROMBOSEDIENST
Maandag, 08.15 – 09.15 uur
Info: tel. 088 – 005 76 38
e-mail seniorentrombosedienst@cws.nl

INTERNETCAFÉ BIBLIOTHEEK VELUWEZOOM
Iedere 4e maandag van de maand, 14.00 – 16.00 uur
Kosteloze activiteit, aanmelding niet nodig.
Info: mw. A. Tesink, tel. 06-10 13 94 93
e-mail alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl
 www.bibliotheekveluwezoom.nl
 www.seniorwebrheden.nl

KOERSBALCLUB
Donderdag, 13.30 – 15.00 uur
Info: mw. M Mooij, tel. 026 – 495 31 60

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (MBVO)
Dinsdag, start vanaf 09.30 uur en vanaf 10.45 uur
Info: mw. I. Salden, tel. 026 – 495 54 02 / 06-50 49 42 70
e-mail iekesalden@hotmail.com
www.phys-ieke.nl

METZ YOGA
Maandag, 13.30-15.00 uur
Info: mw. M. Metz, tel. 026-364 92 08
e-mail mjmmetz@gmail.com

OPEN INLOOP
Woensdag, 14,00 – 15,30 uur in de foyer
Info: dhr. W. Vermeer, tel. 026 – 785 08 70 / 06-21 23 68 77
e-mail w.vermeer45@vodafonethuis.nl

OPEN LUNCH TAFEL
Donderdag  9 augustus, 6 en 20 september, 4 en 18 oktober,
1 november en 13 december, van 12.15-13.00 uur.
Aanmelding uiterlijk op voorafgaande maandag.
Info en aanmelding: Siza AC Rheden, tel. (088) 378 02 60
e-mail dl-acrheden@siza.nl

PILATES
Dinsdag, 19,30 – 20,30 uur
Info: mw. G. Esser, tel. 06-10 17 10 68
e-mail info@pilatesrheden.nl
www.pilatesrheden.nl

PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND (PCOB)
Belangenbehartiging Ouderen
Tijd: 13.30 tot 16.00 uur
13 sept, 11 okt, 8 nov. en 13 dec.
Info: mw. K. van Huissteden, tel. 026 – 495 45 79
e-mail pcobrhedendesteeg@gmail.com

RADARUITVOERING OOST  (Steunpunt t.b.v. activiteiten gericht op participatie en samenwerking in Rheden)
Woensdag, 13.30 tot 16.00 uur
Info: mw. M. Braam, tel. 06 – 11 59 46 70
e-mail mvbraam@radaruitvoering.nl

REPAIRCAFÉ
Elke 1e zaterdag van de maand, 09.30 – 12.00 uur
Info: mw. A. van Oosterom, tel. 026 – 495 13 21
email 
ansinekevanoosterom@upcmail.nl

RHEDENS MAAL
Woensdag, 17..00 – 19.00 uur
Info: tel. 06-20 16 88 08
e-mail hetrhedensmaal@gmail.com

RHEEJES PROATE
Donderdag, 10.00 – 12.00 uur
18 okt, 15 nov. en 13 dec.

Info: dhr. Th. Hillebrand
tel. 026 – 49 53 685
e-mail theohillebrand@gmail.com

SIZA ACTIVITEITENCENTRUM
Maandag- t/m vrijdag 09.00 – 15.30 uur
Info:  tel. 088 – 378 02 60
e-mail dl-acrheden@siza.nl

SOCIAAL RAADSLIEDENWERK/RIJNSTAD
Donderdag, spreekuur 09.30 – 10.30 uur
Alleen volgens afspraak via e-mail hulpverlening@rijnstad.nl
Telefonisch spreekuur: ma t/m do 13.30-15.00 uur,
tel. 026-312 79 99
Maatschappelijk werk: tel. (026) 312 77 00

TAALHUIS
Maandag, 10.15 – 11.45 uur
Info: mw. E. Staal
tel. 06-45 39 46 40
e-mail contact@taalhuisveluwezoom.nl

TAI-CHI
Dinsdag, 10.00 – 11.15 uur
Info: mw. M. Folst, tel. 0313-42 21 24
e-mail mfolst@kpnplanet.nl

TEKENCURSUS ‘KUNST van KARIN’
Vanaf 6 september 2018, tweewekelijks
Donderdag,  09.30 – 11.30 uur
Info en aanmelding via email kunstvankarin@gmail.com

THEATER OP VRIJDAG
Vrijdag, 14.30 – 17.00 uur
Theatergroep voor mensen met een indicatie dagbesteding.
Ook meespelen? Kom proefdraaien!
Neem vooraf contact op door een mail te sturen naar:
kirstenrobben@hotmail.com

THOMASSEN MANNENKOOR
Maandag, 17.00 – 18.00 uur
Donderdag, 17.00 – 18.00 uur
Info: dhr. A. Meeuwissen, tel. 026 – 495 40 49
e-mail tmk-rheden@kpnmail.nl
www.thomassenmannenkoor.nl

VIOOLLES FEMKE VAN DER WINKEL
Woensdag, 14.30 – 18.00 uur
Info:  mw.  F. van der Winkel, tel. 06 – 47 51 41 67
e-mail info@femkevanderwinkel.nl
www.femkevanderwinkel.nl

HET CENTRUM VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN MET ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD