Activiteiten

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

‘HET LEESPUNT’, minibieb
Openingstijden:
maandag 14.00 – 16.00 uur
woensdag 10.00 – 12.00 uur

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

ACTIVITEITEN DORPSHUIS RHEDEN  T/M 30 JUNI 2021
(vaste huurders)

Dorpshuis RhedenABS GITAARLES
Dinsdag, vanaf 15.00 tot 20.00 uur
Info: dhr. A. Veldkamp,
tel. 06 – 29 39 13 83
e-mail absgitaarles@hotmail.com
www.riqq-rheden.nl


ALGEMENE SENIOREN VERENIGING RHEDEN
Info: dhr. A. Bruger, tel. 06 – 54 29 23 42 / 026-295 28 80
e-mail info@annebruger.nl

ALLEWIJN YOGA
Maandag, 19.00 – 22.00 uur
Dinsdag, 19.00 – 22.00 uur
Info: mw. J. Allewijn, tel. 026 – 495 55 95 / 06-28 08 32 38
e-mail jallewijn@hotmail.com
www.yogamassagerheden.nl

ATARI COMPUTERCLUB
Iedere 1e zaterdag van de maand, 14.00 – 17.00 uur
Info: dhr. B.A.H. ten Barge, tel. 026 – 361 00 43
e-mail b.tenbarge@upcmail.nl
www.stacc-computerclub.nl/waar.html

BELANGENVERENIGING RHEDENS DORPSBELANG
(belangenvereniging voor de bewoners van het dorp Rheden)
Info:
e-mail info@rhedensdorpsbelang.nl
www.rhedensdorpsbelang.nl

BRIDGECLUB ‘WILLEM DE ZWIJGER’
Donderdag, 16.45 – 22.30 uur
15 en 29 oktober, 12 en 26 november en 10 december
Vrijdag, 12.45 – 16.30 uur
23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december
Info: mw. A. van Oosterom, tel. 026 – 495 13 21
e-mail ansinekevanoosterom@gmail.com

CONSULTATIEBUREAU VGGM
(Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden)
Maandag, 11.00 – 18.00 uur
Inloopspreekuur 11.30 – 12.00 uur
Dinsdag, 08.00 – 14.00 uur
Afspraken: tel. 088 – 355 65 00
Info: tel. 088 – 355 68 50
www.cb.rheden@vggm.nl

DANZOOI DANSIMPROVISATIE
Eerste vrijdag van de maand, 19.30 – 21.00 uur
Info: mw. E de Jager, tel. 06 – 20 55 51 11
email danzooi@hotmail.com
www.danzooi.nl

FORMULIERENHULP HUMANITAS
Donderdag, 09.30 – 12.00 uur
Geen afspraak nodig, er zijn geen kosten aan verbonden
Info:  tel. 06 – 51 88 92 55
www.humanitas.nl

FOTOCLUB VELP (FCV)
Woensdag, 20.00 – 22.00 uur in de even weken, tot eind mei
Info: mw. J. de Jong, tel. 06-28 78 05 80
email info@fotoclubvelp.nl
www.fotoclubvelp.nl

INBALANCE MET RIËTTA
Donderdag, 11.00 – 12.00 stoelyoga
Info:  mw.  R. Veldhuis, tel. 06-21 94 31 99
e-mail inbalancemetrietta@hotmail.com
www.inbalancemetrietta.com

INCLUZIO UITVOERING OOST
Steunpunt t.b.v. activiteiten gericht op participatie en
samenwerking in Rheden.
www.incluzio.nl

INR TROMBOSEDIENST
Maandag, 08.15 – 09.30 uur
Info: tel. 088 – 005 76 38
e-mail seniorentrombosedienst@cws.nl

INTERNETCAFÉ BIBLIOTHEEK VELUWEZOOM
Iedere 4e maandag van de maand, 14.00 – 16.00 uur
Kosteloze activiteit, aanmelding niet nodig.
Info: mw. A. Tesink, tel. 06-10 13 94 93
e-mail alberdine.tesink@bibliotheekveluwezoom.nl
 www.bibliotheekveluwezoom.nl
 www.seniorwebrheden.nl

JONGERENWERK (jeugd 6 – 12 jaar)
Elke woensdag 12.00 – 16.00 uur
Info: dhr. Chabhari, fchabari@incluzio .nl
dhr. M. Bouraassi, mbourassi@incluzio.nl

KOERSBALCLUB
Donderdag, 13.30 – 15.00 uur
Info: mw. M Mooij, tel. 026 – 495 31 60

MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN (MBVO)
Dinsdag, start vanaf 09.30 uur en vanaf 10.45 uur
Info: mw. I. Salden, tel. 026 – 495 54 02 / 06-50 49 42 70
e-mail iekesalden@hotmail.com
www.phys-ieke.nl

METZ YOGA
Maandag, 13.30-15.00 uur
Info: mw. M. Metz, tel. 026-364  92  08
e-mail mjmmetz@gmail.com

MIRJAM MUDDE CELLOLES
Info: mw. M. Mudde, tel. 06 – 27 32 82 76
e-mail mirjammudde@live.nl

OPEN INLOOP
Woensdag, 14.00 – 15.30 uur in de foyer
Info: dhr. W. Vermeer, tel. 026 – 785 08 70 / 06-21 23 68 77
e-mail w.vermeer45@vodafonethuis.nl

OPENBAAR VERVOER (OV) INLOOPSPREEKUUR
Vierde maandag van de maand, 14.00 – 15.30 uur
Telefonisch spreekuur:
dinsdag t/m vrijdag, 10.00 – 12.00 uur, tel. 038 – 3030 70 10
e-mail ovambassadeur@ervaarhetov.nl
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

PROTESTANTS CHRISTELIJKE OUDERENBOND (PCOB)
Belangenbehartiging Ouderen
Info: mw. K. van Huissteden, tel. 026 – 495 45 79
e-mail pcobrhedenrozendaal@gmail.com

REPAIRCAFÉ
Elke 1e zaterdag van de maand, 09.30 – 12.00 uur
Info: dhr. W. Fontein, tel. 06-23 54 58 35
email fam.fontein@kpnmail.nl

RHEDENS MAAL
Het Rhedens Maal is een (warme) maaltijdvoorziening voor iedereen die het gezellig vindt om eens per week samen aan tafel te zitten en te genieten van een gezonde maaltijd.
Woensdag, 17..00 – 19.00 uur
Info: tel. 06-20 16 88 08
e-mail hetrhedensmaal@gmail.com

RHEDENS SENIORENORKEST – Harmonieorkest
Woensdag,  09.45 – 11.30 uur, repetitie
Info: mw. M. Weel
email mjhweel272@gmail.com

RHEEJES PROATE
Info: dhr. T. Hillebrand, tel. 026 – 49 53 685
e-mail theohillebrand@gmail.com

STUDIEKRING ‘DE VERDIEPING’
Dinsdag, 14.00 – 16.00 uur, oneven weken
Info: dhr. H. Herweijer, tel. 06-21 81 89 16
email gespreksgroep.de.verdieping@gmail.com
Deze studiekring verzorgt tweewekelijks een bijeenkomst voor
50 plussers over allerlei onderwerpen die hen bezighouden, bijv. filosofie, communicatie, psychologie, maatschappij en religie, maar ook komen levensvragen en zingeving aan bod.

TAALHUIS
Maandag, 10.15 – 11.45 uur
Info: tel. 06-45 39 46 40
e-mail contact@taalhuisveluwezoom.nl
Elke maandagochtend kun je in het Dorpshuis oefenen met Nederlands praten en luisteren. Samen met een vrijwilliger praten we over leuke en belangrijke onderwerpen, zoals bellen, eten en drinken, familie en gezondheid. Het is voor iedereen en het is gratis. Je bent welkom!

TAI-CHI
Dinsdag, 10.00 – 11.15 uur
Info: mw. M. Folst, tel. 0313-42 21 24
e-mail mfolst@kpnplanet.nl

 

HET CENTRUM VOOR CLUBS EN VERENIGINGEN MET ACTIVITEITEN VOOR JONG EN OUD