Gitaarklanken

Dorpshuis Rheden

Ook dit schooljaar vinden we het gezellig om de gitaarleerlingen te presenteren op een voorspeelavond.
Op dinsdag 5 juli is het zover: de aanvangstijd is 19.00 uur in de grote zaal van het Dorpshuis. De lengte van het programma is ongeveer 60 minuten. Ouders, familie en muziekvrienden zijn van
harte welkom.
Nadere informatie bij de gitaardocent :
Albert Veldkamp – email: absgitaarles@hotmail.com