frisse lucht

De werkzaamheden ter vervanging van het oude ventilatiesysteem zijn deze week afgerond. Het vernieuwde systeem meet continue de CO2 concentratie van de binnenlucht.  Ingeval de concentratie volgens de normering te hoog wordt, dan geeft het systeem een signaal en wordt automatisch extra geventileerd om de CO2 concentratie weer op het gewenste niveau te brengen.
Het bestuur is verheugd dat deze vervanging heeft kunnen plaatsvinden, mede dankzij een subsidie van de provincie Gelderland en de inzet van de gemeente Rheden.
Er is alle vertrouwen dat de beoogde verbetering van de luchtkwaliteit, en dus het binnenklimaat, met deze vervanging zal zijn gerealiseerd.