Categoriearchief: Nieuws

Werkbezoek burgemeester en wethouder

Vrijdag 9 maart kwam burgemeester Van Eert samen met wethouder Haverkamp op bezoek in het Dorpshuis. Onze nieuwe burgemeester werd rondgeleid en maakte op deze manier kennis met het Dorpshuis. Ook bij Siza werd een kijkje genomen in het activiteitencentrum. En dat niet alleen, de burgemeester en wethouder werden uitgenodigd om een beker te gieten. Tijdens de lunch werden diverse onderwerpen besproken. Daarna was het tijd voor de burgemeester en wethouder om te vertrekken naar een volgende afspraak.

(klik op de foto voor bijhorende tekst)

Taalhuis van start

Dorpshuis Rheden TaalhuisBeheersing van de Nederlandse taal is nodig om mee te kunnen doen in onze samenleving. Dat merken vooral de nieuwe Nederlanders die bezig zijn onze taal te leren. Het is belangrijk bij doktersbezoek, oudergesprekken op school, bellen met instanties en het vinden van een baan, enzovoort.
Het Taalhuis is de plek waar (nieuwe) inwoners van Rheden hun spreekvaardigheid in de Nederlandse taal kunnen oefenen door Nederlands te spreken. Het betreft met name inwoners die Nederlands als tweede taal hebben. Zij zijn ook bezig met inburgeringslessen of daarmee klaar en willen graag hun Nederlands onderhouden. Het Taalhuis biedt een wekelijkse activiteit om de spreekvaardigheid te oefenen.
Dit is op maandagochtend van 10.15 tot 11.45 uur in het Dorpshuis.
Info: mw. K. Keijsers, tel. 06 – 45 39 46 40,
email kim.keijsers@bibliotheekveluwezoom.nl

Het Taalhuis is een samenwerking van de gemeenten Rheden, Renkum en Rozendaal, Bibliotheek Veluwezoom, Vluchtelingenwerk, ROC, Welzijnsorganisaties (o.a. RadarUitvoering Oost) en vrijwilligers.

Historisch Tafelkleed

Wat is een Historisch Tafelkleed?
Dorpshuis RhedenDe gemeente Rheden heeft een rijk verleden en veel erfgoed herinnert hieraan. Inwoners weten over het verleden vaak boeiende verhalen te vertellen. Een groot aantal verhalen zijn vastgelegd in het mooie boek ‘Geschiedenis in Verhalen’.
Maar… die verhalen zijn ook te beleven met behulp van het Historisch Tafelkleed waarvan de gemeente Rheden aan ieder dorp een exemplaar beschikbaar stelt. De bedoeling is dat het Historisch Tafelkleed uitgeleend kan worden, zoals bijvoorbeeld aan Woonzorgcentrum Rhederhof. Voor de bewoners zijn de verhalen mogelijk herkenbaar en levert het gespreksstof op. Wie weet leidt dat tevens weer tot nieuwe verhalen! Het kleed kan voor een gezellige middag zorgen bij Rheejes Proate of een andere club met historische belangstelling. Natuurlijk kan het zijn dat ook jongeren geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Rheden. De verhalen gaan onder andere over de landgoederen, middenstand, industrie, sociale verhoudingen, tweede wereldoorlog, toerisme,
kunst & cultuur, natuur & water.

Hoe werkt het?
In het dorp Rheden is het Dorpshuis de uitleenlocatie van het Historisch Tafelkleed. Op dit kleed staat de plattegrond van de gemeente Rheden met zijn zeven dorpen afgebeeld. Met behulp van een iPad die boven een bepaalde plaats op het kleed wordt gehouden, worden historische verhalen in beeld gebracht.
Het werkt op een gebruiksvriendelijke manier.

Lenen
Wilt u het Historisch Tafelkleed , met als toebehoren een iPad en het boek ‘Geschiedenis in Verhalen’ een poosje lenen, of heeft u vragen, neemt u dan contact op met:
Jannie de Jong, tel. 026-4954780 of 06-28 78 05 80.
Mailen kan ook: jannie3jb@gmail.com
Aan het lenen zijn geen kosten verbonden.

Toezicht en Handhaving

Het inloopspreekuur Toezicht en Handhaving in het Dorpshuis is verlengd. Waarvoor kunt u hier ook al weer terecht?

Dat is voor vragen of klachten over bijvoorbeeld overlast jongeren, rondzwervend afval, locaties om te vissen, (verkeerd) parkeren auto’s, losloopplekken voor honden, hondenpoep en meldingen gebreken over trottoir, straat, en groenvoorziening.
U kunt in het Dorpshuis terecht bij de gemeentelijke toezichthouders John en Mandy. Zij houden hier wekelijks spreekuur op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.
U kunt ook een melding doen via de site www.rheden.nl of telefonisch contact opnemen via tel. (026) 49 76 911.
Van u wordt wel verwacht dat u eerst heeft geprobeerd om samen in gesprek te gaan. Komt u er samen niet uit neem dan contact op met één van de toezichthouders.
toezichthouders DR