Toezicht en Handhaving

Het inloopspreekuur Toezicht en Handhaving in het Dorpshuis is verlengd. Waarvoor kunt u hier ook al weer terecht?

Dat is voor vragen of klachten over bijvoorbeeld overlast jongeren, rondzwervend afval, locaties om te vissen, (verkeerd) parkeren auto’s, losloopplekken voor honden, hondenpoep en meldingen gebreken over trottoir, straat, en groenvoorziening.
U kunt in het Dorpshuis terecht bij de gemeentelijke toezichthouders John en Mandy. Zij houden hier wekelijks spreekuur op woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur.
U kunt ook een melding doen via de site www.rheden.nl of telefonisch contact opnemen via tel. (026) 49 76 911.
Van u wordt wel verwacht dat u eerst heeft geprobeerd om samen in gesprek te gaan. Komt u er samen niet uit neem dan contact op met één van de toezichthouders.
toezichthouders DR